Loodgieter


loodgieter

De term loodgieter komt uit de tijd dat er nog loden pijpen en loden stroken gemaakt moesten worden voor reparatie van waterleidingen. De pijpen werden geproduceerd door lood te gieten.

Tegenwoordig staat de term loodgieter voor een man of vrouw werkzaam in de bouw, die onder andere de volgende werkzaamheden moet kunnen verrichten:
– aanleg en onderhoud van waterleiding
– aanleg en onderhoud van riolering
– het uit en in elkaar zetten van sanitair
– aanleg van verwarming